Groupes de travail locaux primés

-

2015 GTL attribué : Nicaragua et Honduras

-

2016 GTL attribué: Argentine et Paraguay

-

2017 GTL attribué: Chine

-

2018 GTL attribué: Guatemala et Ecuador

-

2019 GTL attribué: Panama

-

2020 GTL attribéu: Tanzanie

-

2021 GTL attribéu: Iran

Liste