หลักสูตร NASE ดำเนินการ

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Guadalajara

Mexico

October 6-70, 2022


Finished on October 6-7, 2022 in cooperation with Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías and Instituto de Astronomía y Meteorología.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Tanja

Colombia

September 15-23, 2022


Completed on September 23rd, 2022. In cooperation with Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Asunción

Paraguay

September 5-30, 2022


Completed on 30th of September 2022. In cooperation with Universidad Nacional de Asunción and Observatorio Astrónomico prof. Alexis Troche Bogg.

1 / 28
 
2 / 28
 
3 / 28
 
4 / 28
 
5 / 28
 
6 / 28
 
7 / 28
 
8 / 28
 
9 / 28
 
10 / 28
 
11 / 28
 
12 / 28
 
13 / 28
 
14 / 28
 
15 / 28
 
16 / 28
 
17 / 28
 
18 / 28
 
19 / 28
 
20 / 28
 
21 / 28
 
22 / 28
 
23 / 28
 
24 / 28
 
25 / 28
 
26 / 28
 
27 / 28
 
28 / 28
 

Porto-Novo

Benin

August 25-26, 2022


Completed on the 26th of August, 2022. In cooperation with Benin Mobile Astronomy Village.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Santiago de los Caballeros

Dominican Republic

August 13, 2022


Completed on 13 August, 2022. In cooperation with Club Astronómico de Santiago.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Campo Mourão

Brasil

Agosto 2022


Brasil

Completed on 12-13th of August, 2022. In cooperation with Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Porto-Novo

Benin

August 9-10, 2022


Completed on 10 August, 2022. In cooperation with Bénin Mobile Astronomy Village.

Busan

South Korea

August 5-9, 2022


Completed on 9 August, 2022. In cooperation with Korea Science Academy of KAIST and National Organizing Committee for IAUGA2022 Busan.

1 / 27
 
2 / 27
 
3 / 27
 
4 / 27
 
5 / 27
 
6 / 27
 
7 / 27
 
8 / 27
 
9 / 27
 
10 / 27
 
11 / 27
 
12 / 27
 
13 / 27
 
14 / 27
 
15 / 27
 
16 / 27
 
17 / 27
 
18 / 27
 
19 / 27
 
20 / 27
 
21 / 27
 
22 / 27
 
23 / 27
 
24 / 27
 
25 / 27
 
26 / 27
 
27 / 27
 

Manila

Philippines

July 13-16, 2022


Completed on 16 July, 2022. In cooperation with Philippine Normal University and College of Graduate Studies and Teacher Education Research.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Phnom Penh

Cambodia

July 13-15, 2022


Completed on 15 July, 2022. In cooperation with Faculty of Science, RUPP.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Abidjan

Ivory Coast

July 11-12, 2022Completed on 12 July, 2022. In cooperation with Association Ivoirienne d’Astronomie.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Lomé

Togo

July 5-7, 2022


Completed on 7 July, 2022. In cooperation with Science Géologique pour un Développement Durable and IAU National Outreach Coordinator.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Sevilla

Spain

July 6, 2022


Completed on 5 July, 2022. In cooperation with ApEA.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Nouakchott

Mauritania

July 2-9, 2022Completed on 9 July, 2022. In cooperation with Astronomy Association of Mauritania.

Conakry

Guinea

June 28-29, 2022


Completed on 29 June, 2022. In cooperation with Association Guinéenne de l'Astronomie

1 / 28
 
2 / 28
 
3 / 28
 
4 / 28
 
5 / 28
 
6 / 28
 
7 / 28
 
8 / 28
 
9 / 28
 
10 / 28
 
11 / 28
 
12 / 28
 
13 / 28
 
14 / 28
 
15 / 28
 
16 / 28
 
17 / 28
 
18 / 28
 
19 / 28
 
20 / 28
 
21 / 28
 
22 / 28
 
23 / 28
 
24 / 28
 
25 / 28
 
26 / 28
 
27 / 28
 
28 / 28
 

Cairo

Egypt

June 27-28, 2022


Completed on 28 June, 2022. In cooperation with National Research Institute of Astronomy and Geophysics.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Mongolia

Ulaanbaatar

June 21-22, 2022


Completed on 22 June, 2022. In cooperation with National University of Mongolia

1 / 21
 
2 / 21
 
3 / 21
 
4 / 21
 
5 / 21
 
6 / 21
 
7 / 21
 
8 / 21
 
9 / 21
 
10 / 21
 
11 / 21
 
12 / 21
 
13 / 21
 
14 / 21
 
15 / 21
 
16 / 21
 
17 / 21
 
18 / 21
 
19 / 21
 
20 / 21
 
21 / 21
 

Cairo

Egypt

June 21-22, 2022


Completed on 22nd June, 2022. In cooperation with National Research Institute of Astronomy and Geophysics.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Dar es Salam

Tanzania

June 18, 2022


Completed on June, 18, 2022. In cooperation with the Astronomy and Space Science Association of Tanzania and Open University of Tanzania .

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Charcas

Mexico

June 9-11, 2022


Completed on June, 11, 2022. In cooperation with

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Dili

Timor-Leste

May, 28 - June, 11, 2022


Completed on 11 June, 2022. In cooperation with Planetario do Porto and Ciencia Viva.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Istanbul

Turkey

May 24-27, 2022


Completed on 27 May, 2022. In cooperation with ERENTAY EĞİTİM DANIŞMANLIK

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30
 

Lahijan

Iran

April, 30 - May, 1, 2022


Completed on 1 May, 2022. In cooperation with Iranian Teacher Astronomy Union, ITAU.

1 / 30
 
2 / 30
 
3 / 30
 
4 / 30
 
5 / 30
 
6 / 30
 
7 / 30
 
8 / 30
 
9 / 30
 
10 / 30
 
11 / 30
 
12 / 30
 
13 / 30
 
14 / 30
 
15 / 30
 
16 / 30
 
17 / 30
 
18 / 30
 
19 / 30
 
20 / 30
 
21 / 30
 
22 / 30
 
23 / 30
 
24 / 30
 
25 / 30
 
26 / 30
 
27 / 30
 
28 / 30
 
29 / 30
 
30 / 30