Napórák

Costesti napóra, Románia

Napórák Kolozsváron, Romániában

Mendoza armilláris szférája

Mendoza központi parkjának fordítása

A római panteon mint csillagászati műszer