درباره ما

رئيس جمهور:
Rosa M. Ros
(اسپانیا)

معاون رئيس جمهور::
Beatriz García
(آرژانتین)


42 عضو NASE (IAU)


825 عضو NASE (بدون IAU)


73 کارگروه