درباره ما

رئيس جمهور:
Rosa M. Ros
(اسپانیا)

معاون رئيس جمهور::
Beatriz García
(آرژانتین)


46 عضو NASE (IAU)


982 عضو NASE (بدون IAU)


97 کارگروه