พวกเราคือใคร

เก้าอี้:
Rosa M. Ros
(Spain)

รองประธาน:
Beatriz García
(Argentina)


สมาชิก 42 NASE (IAU)


สมาชิก 42 NASE (ไม่มี IAU)


73 คณะทำงาน