Ποιοι είμαστε

Καρέκλα:
Rosa M. Ros
(Spain)

Αντιπρόεδρος:
Beatriz García
(Argentina)


40 μέλη NASE (IAU)


889 μέλη NASE (χωρίς IAU)


87 Ομάδες Εργασίας