Ποιοι είμαστε

Καρέκλα:
Rosa M. Ros
(Spain)

Αντιπρόεδρος:
Beatriz García
(Argentina)


46 μέλη NASE (IAU)


982 μέλη NASE (χωρίς IAU)


97 Ομάδες Εργασίας