Ποιοι είμαστε

Καρέκλα:
Rosa M. Ros
(Spain)

Αντιπρόεδρος:
Beatriz García
(Argentina)


42 μέλη NASE (IAU)


825 μέλη NASE (χωρίς IAU)


73 Ομάδες Εργασίας