Съдържание и условия

ЦЕЛ

Основната цел на безплатните курсове на НАСЕ е да насърчават обучението на учители по астрономия (начални, средни и висши училища) и да насърчават преподаването/активното изучаване на дисциплината чрез модели и наблюдение на явления.

ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Учители в началното училище, учители в средното училище във всяка област, учители във висшето училище (учители по природни науки) и подобни професии в университетите от основния цикъл, студенти в курсове за напреднали учители.

Не е необходимо да имате предварителни познания по астрономия.

ФОРМАТ –(Всички курсове могат да се провеждат присъствено, онлайн или комбинирано)

Общият курс по астрономия и астрофизика се състои от 4 дни занимания с основни астрономически понятия и включва наблюдения и посещение на астрономически обект. Включва 4 лекции, 10 семинара и 3 работни групи.

Общ курс

Четири нови курса, предлагани в по-кратък срок, са структурирани в подобен формат, включващ 2 лекции или дискусии и 4 семинара или работни групи.

Курс по астрономия

Курс по астрофизика

Курс по астробиология

Курс по астрокултура

Практически дейности, които могат да се извършват в класната стая, без да се използват специални инструменти, а просто с помощта на устройства, създадени от учителите с помощта и подкрепата на свободния софтуер на учениците.

Организират се работни групи за дискусии и общи постерни сесии, за да се покаже какво правят участниците в областта на астрономията. За по-добро разбиране на дейностите, моля, вижте раздела „Работен план: концепции, съдържание и програми“ на същата уебстраница.