Въведение в NASE

NASE (Мрежа за училищно обучение по астрономия) е работна група, участваща във функционалната работна група „Ключови инициативи в образованието, популяризиране и развитие“ в отдел C на IAU (Международен астрономически съюз).

Основната цел на НАСИ е да възпита нови поколения учители и да превъзпита настоящите. Ние работим с университетски преподаватели, за да обучим бъдещи учители и си сътрудничим с отделите по образование, за да обучим опитни учители в началните и средните училища.

Участниците ще бъдат между 40 и 50 учители в началното и средното образование в страната домакин, разпределени в две групи за семинарите на присъствените курсове. В онлайн курсовете няма числени ограничения.

Инструктори ще бъдат членове на NASE и учители от страната/града домакин.

Най-голямото постижение на NASE е формирането на Местна работна група (LWG), която следва организацията на курсове и други дейности и която е автономна за 2 или 3 години. Местните инструктори са част непосредствено от местната група на NASE и отговарят за провеждането на редовни срещи за поддържане на дейностите на групата.

Езикът на курса ще бъде официалният език в страната домакин.

Статистика NASE