Книги

Списък с книги


Основна книга за курсовете

Книга: 14 steps to the Universe, 2nd edition 2017


Сборници от семинари, срещи и др

Book: 2nd Bridges between Cultures: Equinoxes, light and culture 2022

Книга: 1st Bridges between Cultures: Equinoxes, light and culture 2021

Книга: NASE boxes online 2020

Книга: Quality in education in astronomy 2020

Книга: Kaleidoscope of experiences in cultural astronomy 2018

Книга: Mosaic of astronomical outlook 2016

Книга: Cosmic Lights 2014

Книга: Geometry of light and shadows 2014


Кратка колекция от книги

Книга: Latitude to explore 2023

Книга: Hershell and the infrared 2022

Книга: Videoclips of NASE 2021

Книга: Observing the Parallel Earth 2020

Книга: The power of Sun 2020

Книга: The distances to the Stars 2020

Книга: Messages in the Light of the Stars 2018

Книга: Sun and Eclipses 2016