Проекти на IAU/ЮНЕСКО

За да отбележи Международния ден на светлината, свикван ежегодно от ЮНЕСКО, NASE предлага на всички свои участници и инструктори да извършат просто преживяване, но с голям образователен интерес.
Въпреки че светлият ден е 16 май, се предлага на всички участници да го направят през цялото полугодие, от мартенското до септемврийското равноденствие. Той не се ограничава до 16 май, тъй като, както е известно, този ден попада в дъждовния сезон в някои страни. Поради тази причина желаещите учители могат да се провеждат със своите ученици за половин година. Молим ви да ни изпратите няколко снимки със свидетелства и данните от наблюденията, получени по време на развитието на опита. Таблицата в уводния материал, която да прочетете, за да се подготвите за преживяването. Успех и безоблачен ден или нощ за това.

Връзка към уебсайта на ЮНЕСКО, там са всички произведения (проектът NASE се появява в края, в „световно“)