Dunia Sambamba:(Ilikamilika 2020)

NASE inawaalika washiriki na wakufunzi wake wote kutekeleza uzoefu huu.