Зэрэгцээ Дэлхий (Дууссан, 2020)

NASE энэ туршлага хийх нь Түүний бүх оролцогчид болон багш урьж байна.

Туршлагыг гүйцэтгэхээс өмнө унших естой танилцуулах материал