Grups Locals Premiats

-

2015 GLP Premiats: Nicaragua y Honduras

-

2016 GLP Premiats: Argentina y Paraguay

-

2017 GLP Premiats: China

-

2018 GLP Premiats: Guatemala y Ecuador

-

2019 GLP Premiats: Panamá

-

2020 GLP Premiats: Tanzania

-

2021 GLP Premiats: Irán