Presentació de NASE

NASE (Network for Astronomy School Education) es un Grupo de Trabajo adscrito al Grupo de Trabajo Funcional “Key Initiatives in Education, Outreach and Development“ dentro de la división C (Education, Outreach and Heritage) de la IAU (International Astronomical Union).

L’objectiu principal de NASE és educar a les noves generacions de professors i col·laborar en la formació permanent dels actuals. Treballem amb professors universitaris per a capacitar a futurs “docents de secundària i primària” i cooperem amb els departaments d’educació per a la capacitació continuada.

Els participants seran entre 40 i 50 docents de primària i secundària al país d’acolliment, distribuïts en dos subgrups (de 20 o 25 participants) per als tallers en els cursos presencials. En els cursos en línia no hi ha restriccions numèriques.

Els instructors seran membres de NASE i professors del país/ciutat amfitrions.

El major assoliment de NASE és la formació d’un grup de treball local (GTL) que segueix l’organització de cursos i altres activitats, i que en 2 o 3 anys és autònom. Els instructors locals formen part, de manera immediata, del grup NASE local i estan a càrrec de realitzar reunions periòdiques per a mantenir les activitats d’aquest grup.

L’idioma del curs serà l’idioma oficial al país d’acolliment.