Propòsits + Pla de Treball

PROPÒSIT

El propòsit dels cursos gratuïts de NASE és promoure l’ensenyament de l’astronomia formant al professorat (primària, secundària i universitària) i fomentar l’ensenyament/aprenentatge actiu de la disciplina mitjançant models i observació de fenòmens.

REQUISITS I /O EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL REQUERIDES DELS PARTICIPANTS

Docents d’educació primària, professors de secundària de qualsevol àrea, professors de nivell terciari (professorats de ciències) i el cicle bàsic universitari de carreres afins, alumnes avançats de professorat, alumnes del cicle bàsic universitari de carreres afins.

No és necessari coneixements previs d’astronomia.

FORMAT – (Tots els cursos es poden donar presencials, en línia o híbrids)

El curs general d’Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia i Astre-cultura es dona en 4 dies de classes sobre conceptes bàsics i inclou observacions i una visita astronòmica. Conté 4 conferències, 10 tallers i 3 grups de treball.

  • Curs General

Com a cursos de menor durada, s’han estructurat quatre nous cursos que inclouen 2 conferències o grups de treball i 4 tallers o grups de treball.

  • Curso Astronomia
  • Curs Astrofísica
  • Curs Astrobiologia
  • Curs Astre-cultura

Les activitats pràctiques que es poden dur a terme en el saló de classes sense l’ús d’instruments especials, simplement usant dispositius produïts pels propis docents amb l’ajuda i el programari de manera gratuïta dels estudiants.

S’organitzen Grups de Treball Generals per a debats i sessions de cartells per a mostrar el que els participants estan fent en l’astronomia. Per a millor comprensió de les activitats, si us plau remetre’s a la secció “Pla de treball: conceptes, continguts i horaris” d’aquesta mateixa pàgina web.

Temes de les conferències: Evolució estel·lar, Cosmologia, Història de l’Astronomia i Sistema Solar.

Temes dels tallers: Horitzó local i Rellotges de Sol, Moviment de les estrelles, el Sol i la Lluna, Fases i eclipsis, Maletí del Jove Astrònom, Espectre solar i Taques solars, La vida de les estrelles, Astronomia més enllà del visible, Expansió de l’Univers, Planetes i exoplanetes i Elements d’Astrobiologia.

Temes per a Grups Generals de Treball: Preparació Observacions i Astronomia a la ciutat o Arqueoastronomía.

MÈTODES I MITJANS UTILITZATS PER A l’AVALUACIÓ

– A l’inici del curs, s’efectua una avaluació diagnòstica escrita (multiple choice). Durant el curs es realitzen avaluacions mitjançant observacions directa de l’execució dels tallers.

– En l’últim dia del curs, es realitza una avaluació final, la qual consisteix en el mateix examen realitzat en el diagnòstic (mateix paper, respostes amb diferent color).

– En finalitzar el curs, es procedeix al lliurament d’enquesta de satisfacció, la qual ha de ser omplerta per l’alumne i lliurada per a la seva avaluació.

– Finalment es procedeix a una avaluació d’impacte (o seguiment de la transferència de l’aprenentatge) després de transcorreguts uns mesos, que consisteix en una avaluació de coneixement (preguntes especifiques sobre continguts), ús dels materials NASE (si els mateixos van ser utilitzats en els espais curriculars, que freqüència i profunditat). Aquesta avaluació es realitza mitjançant un qüestionari preparat especialment per a aquest curs, que es respon per Internet i en línia, i que brinda resultats immediats que permeten mantenir actualitzada l’estadística i els estudis d’impacte

OBLIGACIONS I RESPONSABIDADES DELS ALUMNES

– Assistència al 80% mínim de les activitats del curs.

– Presentar-se al curs amb tots els materials indispensables per a realitzar les activitats de maquetes, models, etc. Una o dues setmanes abans del curs s’informarà de la llista de materials necessaris, per correu electrònic als participants inscriptos.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE NASE

El curs és totalment gratuït per als participants. La infraestructura, logística i altres elements o recursos associats al dictat del curs són proveïts per l’Organització Local.

Respecte dels materials necessaris per al desenvolupament dels tallers, NASE proveeix:

– Llista d’Elements fungibles o input per als participants: aquests són proveïts per l’Organització Local. La llista d’aquests elements està publicada en el lloc web de NASE, en l’idioma del país (Secció “Llesta d’elements” de la pàgina web de NASE).

– Fotocòpies per al desenvolupament dels Tallers, l’arxiu haurà de ser seleccionat d’acord amb la LATITUD del lloc en què es realitza el curs. Els arxius estan disponibles en la pàgina web de NASE, en l’idioma en què es realitza el curs (aquest material ha de ser lliurat imprès als docents participants).

– Material de consulta: Cada participant rep per email les conferències i els tallers: textos i presentacions en PowerPoint . Tots disponibles en la pàgina web de NASE.

SUPORT PER A LA FORMACIÓ

– Els professors de primària i secundària poden trobar documents de suport útils per a les seves activitats a l’escola en la pàgina web de NASE, secció “Material Complementari”.

– Els materials s’han produït en diversos idiomes.

INSATISFACCIÓ D’ALGUNA DE LES PARTS INTERESSADES

En cas de conflicte o desacord, es procedirà a la resolució del mateix mitjançant el plantejo d’una No Conformitat, la qual donarà una Solució Immediata i finalment una Acció Correctiva.

CERTIFICATS

NASE proveeix una certificació d’abast internacional. El certificat és nominatiu, amb el número DNI si aquest és requerit, amb l’acreditatiu de ser un grup de treball de la IAU, Unió Astronòmica Internacional, i amb l’aval de les institucions locals de cada país, i en el cas de la República Argentina, del CONICET. Aquest certificat s’estén als alumnes que han participat (mínim) en el 80% de les activitats del curs.

PARTICIPANTS I INSTRUCTORS

Els participants seran entre 40 i 50 docents de primària i secundària al país d’acolliment.

Els instructors seran membres de NASE i 6 a 8 professors i / o mestres de país/ciutat amfitrions.

Pla de treball