Орон Нутгийн Ажлын Хэсгүүд Шалгарлаа

-

2015 LWG шалгарсан: Никарагуа ба Гондурас

-

2016 LWG шалгарсан: Аргентин, Парагвай

-

2017 LWG шалгарсан: Хятад

-

2018 LWG шалгарсан: Гватемал, Эквадор

-

2019 LWG шалгарсан: Панам

-

2020 LWG шалгарсан: Танзани

-

2021 LWG шалгарсан: Иран