หนังสือ

รายชื่อหนังสือ


หนังสือที่จำเป็นสำหรับรายวิชา

หนังสือ: 14 steps to the Universe, 2nd edition 2017


การดำเนินการสัมมนา การประชุม และอื่นๆ

หนังสือ: 2nd Bridges between Cultures: Equinoxes, light and culture 2022

หนังสือ: 1st Bridges between Cultures: Equinoxes, light and culture 2021

หนังสือ: NASE boxes online 2020

หนังสือ: Quality in education in astronomy 2020

หนังสือ: Kaleidoscope of experiences in cultural astronomy 2018

หนังสือ: Mosaic of astronomical outlook 2016

หนังสือ: Cosmic Lights 2014

หนังสือ: Geometry of light and shadows 2014


คอลเลกชั่นหนังสือสั้น

หนังสือ: Latitude to explore 2023

หนังสือ: Hershell and the infrared 2022

หนังสือ: Videoclips of NASE 2021

หนังสือ: Observing the Parallel Earth 2020

หนังสือ: The power of Sun 2020

หนังสือ: The distances to the Stars 2020

หนังสือ: Messages in the Light of the Stars 2018

หนังสือ: Sun and Eclipses 2016