Σκοπός + Σχέδιο Εργασίας

ΣΚΟΠΟΣ

Τα δωρεάν μαθήματα του NASE έχουν κύριο στόχο που είναι η προώθηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αστρονομίας (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής) και η προώθηση της διδασκαλίας/ενεργητικής μάθησης του κλάδου μέσω μοντέλων και παρατήρησης φαινομένων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ/Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε περιοχής, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επιστήμονες) και παρόμοιες σταδιοδρομίες βασικού κύκλου πανεπιστημίου, φοιτητές προχωρημένων μαθημάτων καθηγητών.

Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνώση της αστρονομίας.

ΜΟΡΦΗ (Όλα τα μαθήματα μπορούν να παραδοθούν πρόσωπο με πρόσωπο, διαδικτυακά ή υβριδικά)

Το γενικό μάθημα της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής, της Αστροβιολογίας και του Αστροπολιτισμού περιλαμβάνει 4 ημέρες μαθήματα βασικών εννοιών και περιλαμβάνει παρατηρήσεις και μια αστρονομική επίσκεψη. y una Astron. Visitnómica. Περιλαμβάνει 4 διαλέξεις, 10 εργαστήρια και 2 ομάδες εργασίας.

  • Γενικό βασικό μάθημα

Ως μικρότερα μαθήματα, έχουν δομηθεί τέσσερα νέα μαθήματα που περιλαμβάνουν 2 διαλέξεις ή ομάδες εργασίας και 4 εργαστήρια ή ομάδες εργασίας.

  • Μάθημα Αστρονομίας
  • Μάθημα Αστροφυσικής
  • Μάθημα Αστροβιολογίας
  • Μάθημα Αστρο-πολιτισμού

Σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα προαναφερθέντα μαθήματα, οι πρακτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη χωρίς τη χρήση ειδικών οργάνων, αλλά απλά χρησιμοποιώντας συσκευές που παράγουν οι ίδιοι οι καθηγητές με τη βοήθεια και το δωρεάν λογισμικό των μαθητών.

Ομάδες εργασίας για συζητήσεις και συνεδρίες αφίσας οργανώνονται γενικά για να δείξουν τι κάνουν οι συμμετέχοντες στην αστρονομία. Για καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ενότητα “Σχέδιο Εργασίας: έννοιες, περιεχόμενα και χρονοδιαγράμματα” αυτής της ίδιας ιστοσελίδας.

Θέματα των διαλέξεων: Αστρική εξέλιξη, Κοσμολογία, Ιστορία της Αστρονομίας και Ηλιακό Σύστημα

Θέματα των εργαστηρίων: Τοπικός ορίζοντας και ρολόγια του Ήλιου, Κίνηση των άστρων, Ήλιος και Σελήνη, Στάδια και εκλείψεις και Χαρτοφύλακας από τον νεαρό αστρονόμο, Ηλιακό φάσμα και ηλιακές κηλίδες, Ζωή των αστεριών, Αστρονομία πέρα από το ορατό, Επέκταση του Σύμπαν, Πλανήτες και εξωπλανήτες και Στοιχεία Αστροβιολογίας

Θέματα για Ομάδες Εργασίας: Παρατηρήσεις προετοιμασίας και Αστρονομία στην πόλη της Αρχαιοαστρονομίας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην αρχή του μαθήματος πραγματοποιείται γραπτή διαγνωστική αξιολόγηση (πολλαπλής επιλογής). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνονται αξιολογήσεις με άμεσες παρατηρήσεις της υλοποίησης των εργαστηρίων.

Την τελευταία ημέρα του μαθήματος γίνεται τελική αξιολόγηση, η οποία συνίσταται στο ίδιο τεστ που γίνεται στη διάγνωση (ίδιο χαρτί, απαντήσεις με διαφορετικό χρώμα).

Στο τέλος του μαθήματος προχωρά στη συμπλήρωση έρευνας ικανοποίησης, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τον φοιτητή και να παραδοθεί στην αξιολόγησή του.

Τέλος, κάποιος προχωρά σε αξιολόγηση επιπτώσεων (ή παρακολούθηση της μεταφοράς μάθησης) μετά από μερικούς μήνες, η οποία συνίσταται σε αξιολόγηση γνώσεων (συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο), χρήση του υλικού NASE (αν το ίδιο χρησιμοποιήθηκε στους χώρους σπουδών , πόσο συχνά και σε βάθος). Αυτή η αξιολόγηση γίνεται από ένα ειδικά προετοιμασμένο ερωτηματολόγιο για αυτό το μάθημα, το οποίο μπορεί να απαντηθεί μέσω Διαδικτύου και διαδικτυακά, και το οποίο παρέχει άμεσα αποτελέσματα που θα σας επιτρέψουν να διατηρείτε ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία και μελέτες επιπτώσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Παρακολούθηση τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων του μαθήματος.

Παρακολουθήστε το μάθημα με όλο το απαραίτητο υλικό για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων mockup, μοντέλων κ.λπ. Μία ή δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του μαθήματος, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη λίστα υλικών που απαιτείται, μέσω email στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ

Το μάθημα είναι εντελώς δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Η υποδομή, η επιμελητεία και άλλα στοιχεία ή πόροι που σχετίζονται με την υπαγόρευση του μαθήματος παρέχονται από τον τοπικό οργανισμό.

Σε σχέση με τα υλικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη των εργαστηρίων, η NASE παρέχει:

Λίστα ευπαθών στοιχείων ή προμηθειών για τους συμμετέχοντες: αυτά παρέχονται από τον τοπικό οργανισμό. Η λίστα αυτών των στοιχείων δημοσιεύεται στον ιστότοπο της NASE, στη γλώσσα της χώρας (Ενότητα “Λίστα στοιχείων” στην ιστοσελίδα της NASE).

Φωτοαντίγραφα για την ανάπτυξη των εργαστηρίων, το αρχείο θα επιλεγεί σύμφωνα με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στον οποίο πραγματοποίησαν το μάθημα. Τα αρχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της NASE, στη γλώσσα στην οποία έγινε το μάθημα. (Το υλικό αυτό θα πρέπει να παραδοθεί τυπωμένο στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς).

Υλικό Αναφοράς: Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μέσω email τα συνέδρια και τα εργαστήρια: κείμενα και παρουσιάσεις PowerPoint. Όλα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της NASE.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι δάσκαλοι σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να βρουν χρήσιμα δικαιολογητικά για τις δραστηριότητές τους στο σχολείο στην ιστοσελίδα της NASE, ενότητα «Συμπληρωματικό υλικό».

Τα υλικά έχουν παραχθεί σε πολλές γλώσσες.

ΔΥΣΑΝΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Σε περίπτωση σύγκρουσης ή διαφωνίας, θα προχωρήσουμε στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης με προσέγγιση Μη συμμόρφωσης, η οποία θα δώσει Άμεση Λύση και τελικά Διορθωτική Ενέργεια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η NASE παρέχει πιστοποίηση διεθνούς εμβέλειας. Το πιστοποιητικό είναι ονομαστικό, με τον αριθμό dni εάν απαιτείται, με τη διαπίστευση ως ομάδα εργασίας της IAU, της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης και με την υποστήριξη τοπικών ιδρυμάτων σε κάθε χώρα, και στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Αργεντινής, το CONICET. Το πιστοποιητικό αυτό δίνεται στους φοιτητές που έχουν συμμετάσχει (τουλάχιστον) στο 80% των δραστηριοτήτων του μαθήματος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα είναι μεταξύ 40 και 50 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα υποδοχής.

Οι εκπαιδευτές θα είναι μέλη του NASE και 6 έως 8 δάσκαλοι της χώρας/πόλης υποδοχής.

Σχέδιο εργασίας