Πολιτική ποιότητας

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και σε ορισμένες περιπτώσεις τριτοβάθμιας (μαθήματα καθηγητών επιστήμης) και πανεπιστημιακών βασικών κύκλων παρόμοιας σταδιοδρομίας στη διδασκαλία της αστρονομίας σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο, με έμφαση στην ανάπτυξη εργαστηρίων και εργαστηριακών τάξεων.

Παρέχετε στους δασκάλους πρακτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αστρονομικών θεμάτων σε διαφορετικούς τομείς του προγράμματος σπουδών, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της πειθαρχίας, αλλά εφαρμόζοντας τις τεχνικές σε άλλους χώρους όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Γεωγραφία, η Ιστορία, η Φιλοσοφία.

Προώθηση της διδασκαλίας της αστρονομίας με τη συγκρότηση των αναφερόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας/πανεπιστημιακής βαθμίδας.

Προώθηση μιας ενεργούς διαδικασίας εκπαίδευσης/μάθησης της αστρονομίας με την παρατήρηση προτύπων και φαινομένων.

Δημιουργήστε σε κάθε χώρο που απαιτεί την υπηρεσία NASE μια Τοπική Ομάδα NASE από τοπικούς δασκάλους, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται να δίνουν το βασικό μάθημα και να προετοιμάζουν υλικά για την ιστοσελίδα του προγράμματος, συνεχώς.

Στη δέσμευσή της για:

 

1.

Εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας διασφαλίζοντας προτεινόμενους στόχους.

 

2.

Παροχή υπηρεσίας προσανατολισμένης στην ικανοποίηση των πελατών και στις απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται από αυτούς.

 

3.

Εξασφάλιση καλύτερης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – μαθητών, με μέγιστη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία.

 

4.

Πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης, που έχει θεσπιστεί στο Πρότυπο IRAM/ISO 29990.

 

5.

Στοχεύστε σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

Αποστολή

Προώθηση της διδασκαλίας των καθηγητών αστρονομίας (δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας).

 

Παρακινήστε τους δασκάλους και τους μαθητές να παρατηρήσουν τον φυσικό κόσμο και ιδιαίτερα να συσχετίσουν αυτές τις παρατηρήσεις με αστρονομικά θέματα.

Προωθήστε μια ενεργή εκπαίδευση / εκμάθηση της αστρονομίας με την παρατήρηση προτύπων και φαινομένων.

Δημιουργήστε σε κάθε χώρο που απαιτεί την υπηρεσία NASE μια ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ NASE από ντόπιους καθηγητές, που δίνουν το βασικό μάθημα και προετοιμάζουν συνεχώς υλικά για το web πρόγραμμα, διασφαλίζοντας την επιβίωση του μαθήματος και τη συνεχή ενημέρωση του συμπληρωματικού υλικού.

Οραμα

Το Πρόγραμμα στοχεύει να γίνει το σημείο αναφοράς στην κατάρτιση εκπαιδευτικών μεσαίου επιπέδου στην Αστρονομία, στις εμπλεκόμενες χώρες.

Η NASE συμφωνεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από το SO 29990: 2013. “Υπηρεσίες μάθησης για μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση” για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Αστρονομίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πανεπιστημιακού επιπέδου.