Περιεχόμενο και τρόποι λειτουργίας

ΣΚΟΠΟΣ

Τα δωρεάν μαθήματα του NASE έχουν κύριο στόχο που είναι η προώθηση της διδασκαλίας των καθηγητών αστρονομίας (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής) και η προώθηση της ενεργητικής διδασκαλίας/εκμάθησης του κλάδου μέσω μοντέλων και παρατήρησης φαινομένων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ/Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε περιοχή, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι επιστήμης) και άλλες παρόμοιες βασικές πανεπιστημιακές σταδιοδρομίες, προχωρημένοι φοιτητές μαθημάτων καθηγητών.

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση της αστρονομίας.

ΜΟΡΦΗ – (Όλα τα μαθήματα μπορούν να παραδοθούν πρόσωπο με πρόσωπο, διαδικτυακά ή υβριδικά)

Το γενικό μάθημα στην αστρονομία και την αστροφυσική περιλαμβάνει 4 ημέρες μαθημάτων για βασικές αστρονομικές έννοιες και περιλαμβάνει παρατηρήσεις και μια αστρονομική περιήγηση. Εισάγετε 4 τάξεις, 10 εργαστήρια και 3 ομάδες εργασίας.

Γενικό μάθημα

Ως προσφορά μικρότερης διάρκειας μαθημάτων, τέσσερα νέα μαθήματα έχουν δομηθεί σε παρόμοια μορφή με 2 διαλέξεις ή πάνελ και 4 εργαστήρια ή ομάδες εργασίας.

Μάθημα Αστρονομίας

Μάθημα Αστροφυσικής

Μάθημα Αστροβιολογίας

Μάθημα Αστροκουλτούρας

Διαχειρίζεται δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων, αλλά απλώς χρησιμοποιώντας συσκευές που παράγονται από δασκάλους με τη βοήθεια και την υποστήριξη του ελεύθερου λογισμικού των μαθητών.

Οργανώνονται ομάδες εργασίας για συζήτηση και γενικές συνεδρίες αφίσας για να δείξουν τι κάνουν οι συμμετέχοντες στην αστρονομία. Για καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχέδιο Εργασίας: Έννοιες, Περιεχόμενο και Προγράμματα» της ίδιας ιστοσελίδας.