Sisältö ja toimintatavat

TAVOITE

NASE:n maksuttomien kurssien päätavoitteena on edistää tähtitieteen opettajien (peruskoulun, toisen asteen ja yliopistojen) opetusta ja edistää tieteenalan aktiivista opettamista/oppimista mallien ja ilmiöiden havainnoinnin avulla.

VAADITTAVAT VAATIMUKSET JA/TAI TYÖKOKEMUS

Peruskoulun opettajat, toisen asteen opettajat kaikilla aloilla, korkea-asteen opettajat (luonnontieteiden opettajat) ja muut vastaavat keskeiset yliopistourat, opettajien jatkokurssien opiskelijat.

Aiempaa tähtitieteen tuntemusta ei tarvita.

FORMAT – (Kaikki kurssit voidaan suorittaa kasvokkain, verkossa tai hybridiopetuksena).

Tähtitieteen ja astrofysiikan yleiskurssi käsittää neljä päivää opetusta tähtitieteellisistä peruskäsitteistä, ja siihen sisältyy havaintoja ja tähtitieteellinen retki. Tutustu 4 luokkaan, 10 työpajaan ja 3 työryhmään.

Yleinen kurssi

Lyhyempään kurssitarjontaan kuuluu neljä uutta kurssia, joiden rakenne on samankaltainen: kaksi luentoa tai paneelia ja neljä työpajaa tai työryhmää.

Tähtitieteen kurssi

Astrofysiikan kurssi

Astrobiologian kurssi

Astrokulttuurin kurssi