Saturs un veidi

MĒRĶIS

NASE bezmaksas kursu galvenais mērķis ir veicināt astronomijas skolotāju (pamatskolās, vidusskolās un augstskolās) mācīšanu un sekmēt aktīvu šīs disciplīnas mācīšanu/apgūšanu, izmantojot modeļus un novērojot parādības.

NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS UN/VAI PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Sākumskolas skolotāji, jebkuras jomas vidusskolu skolotāji, augstskolu skolotāji (dabaszinātņu skolotāji) un citu līdzīgu profesiju skolotāji, padziļināto skolotāju kursu studenti.

Iepriekšējas zināšanas astronomijā nav nepieciešamas.

FORMA – (visus kursus var pasniegt klātienē, tiešsaistē vai hibrīdā)

Astronomijas un astrofizikas vispārējais kurss ietver 4 dienu nodarbības par astronomijas pamatjēdzieniem, kā arī novērojumus un astronomisko ekskursiju. 4 nodarbības, 10 semināri un 3 darba grupas.

Vispārējais kurss

Kā īsāks kursu piedāvājums četri jauni kursi ir strukturēti līdzīgā formātā ar 2 lekcijām vai paneļdiskusijām un 4 semināriem vai darba grupām.

Astronomijas kurss

Astrofizikas kurss

Astrobioloģijas kurss

Astrokultūras kurss