İçerik ve yöntemler

AMAÇ

NASE’nin ücretsiz kurslarının temel amacı, astronomi öğretmenlerinin (ilkokul, ortaokul ve üniversite) öğretimini teşvik etmek ve modeller ve fenomenlerin gözlemlenmesi yoluyla disiplinin aktif öğretimini/öğrenimini teşvik etmektir.

GEREKLİ ŞARTLAR VE/VEYA GEREKLİ MESLEKİ DENEYİM

İlkokul öğretmenleri, herhangi bir alandaki ortaokul öğretmenleri, üçüncül öğretmenler (fen öğretmenleri) ve diğer benzer temel üniversite kariyerleri, ileri düzey öğretmenlik kursu öğrencileri.

Önceden astronomi bilgisi gerekli değildir.

FORMAT – (Tüm dersler yüz yüze, çevrimiçi veya karma olarak verilebilir)

Astronomi ve astrofizikteki genel kurs, temel astronomik kavramlar üzerine 4 günlük derslerden oluşur ve gözlemler ile astronomik bir tur içerir. 4 sınıf, 10 atölye ve 3 çalışma grubu tanıtın.

Genel kurs

Daha kısa bir kurs olarak, 2 ders veya panel ve 4 atölye veya çalışma grubu ile benzer bir formatta dört yeni kurs yapılandırılmıştır.

Astronomi kursu

Astrofizik kursu

Astrobiyoloji kursu

Astrokültür kursu

Çok küçük çocukların öğretmenleri için kısa bir kurs sunulmaktadır