Conținutul și modalitățile

SCOP

CERINȚE ȘI/SAU EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ NECESARĂ

Cursurile gratuite ale NASE au un obiectiv principal care este acela de a promova predarea profesorilor de astronomie (primar, secundar și universitar) și de a promova predarea/învățarea activă a disciplinei prin modele și observarea fenomenelor.

Profesori din învățământul primar, profesori din învățământul secundar în orice domeniu, profesori din învățământul terțiar (profesori de științe) și alte cariere universitare de bază similare, studenți la cursurile avansate pentru profesori.

Nu sunt necesare cunoștințe prealabile de astronomie.

FORMAT – (Toate cursurile pot fi livrate față în față, online sau hibride)

Cursul general de astronomie și astrofizică cuprinde 4 zile de cursuri de noțiuni astronomice de bază și include observații și un tur astronomic. Introduceți 4 cursuri, 10 ateliere și 3 grupuri de lucru.

Curs general

Ca o ofertă de cursuri mai scurte, patru cursuri noi au fost structurate într-un format similar, cu 2 prelegeri sau paneluri și 4 ateliere sau grupuri de lucru.

Curs de astronomie course

Curs de astrofizică course

Curs de Astrobiologie

Curs de astrocultură

Se oferă un curs scurt pentru profesorii de copii foarte mici.