Ирээдүйн сургалтууд

-

Порто Ново, Бенин, 9-10-р сар, 2022

-

Кампо Моурао, Бразил, 12-13, 2022

-

Тачира, Венесуэл, 13th August-4th September, 2022

-

Порто Ново, Бенин, 2022 оны 8-р сарын 25-26-ны өдрүүдэд

-

Тунис, Тунисиа, 5-9-р сар, 2022

-

Латви, Рига, 13-15-р сар, 2022

-

Жакарта, Индонез, 12-17-р сар, 2022

-

Румын, Бухарест, 12-13-р сар, 2022

-

Ханой, Вьетнам, 17-18-р сар, 2022