NASE ievads

NASE (Network for Astronomy School Education) ir darba grupa, kas iesaistīta IAU (Starptautiskās Astronomijas savienības) C nodaļas funkcionālajā darba grupā “Galvenās iniciatīvas izglītības, informēšanas un attīstības jomā”.

NASE galvenais mērķis ir izglītot jaunās skolotāju paaudzes un pārkvalificēt pašreizējos skolotājus. Mēs sadarbojamies ar augstskolu pasniedzējiem, lai apmācītu topošos skolotājus, un sadarbojamies ar izglītības departamentiem, lai apmācītu pieredzējušus pamatskolu un vidusskolu skolotājus.

Kursos piedalīsies 40 līdz 50 uzņēmējas valsts pamatizglītības un vidējās izglītības skolotāji, kuri tiks sadalīti divās grupās, lai piedalītos klātienes semināros. Tiešsaistes kursos nav skaitlisko ierobežojumu.

Instruktori būs NASE biedri un uzņēmējvalsts/pilsētas skolotāji.

NASE lielākais sasniegums ir vietējās darba grupas (LWG) izveide, kas seko līdzi kursu un citu pasākumu organizēšanai un kas ir autonoma 2 vai 3 gadu laikā. Vietējie instruktori uzreiz kļūst par daļu no NASE vietējās darba grupas un ir atbildīgi par regulāru sanāksmju veikšanu, lai uzturētu grupas darbību.

Kursu valoda būs uzņēmējvalsts oficiālā valoda.

NASE statistika