Үл үзэгдэгчийг хэмжих

Энэ ephemeris Nase өдрийг тулд Herschel туршлага явуулах нь Түүний бүх оролцогчид болон багш санал болгож байна. Хэдийгээр гэрлийн өдөр 5-р сарын 16-ны өдөр боловч үүнийг жилийн турш хийхийг бүх оролцогчдод санал болгож байна, Гэхдээ энэ өдөр тийм биш юм, учир нь 5-р сарын 16-нд зарим оронд борооны улиралд ордог энэ шалтгааны улмаас үүнийг 2018 оны аль ч өдөр бусад багш, оюутнуудтай хамт хийж болно. Бид танд туршлага бэлтгэхийн тулд унших естой танилцуулах материалд гарч буй зарим гэрчлэлийн зураг, хүснэгтэд байгаа өгөгдлийг бидэнд илгээхийг хүсч байна. Амжилт хүсье, үүнийг хийх нь нарлаг өдөр байна.