Đo lường cái vô hình

Để tưởng nhớ con thiêu thân này, NASE đề xuất tất cả những người tham gia và người hướng dẫn của mình thực hiện trải nghiệm Herschel. Mặc dù ngày ánh sáng là ngày 16 tháng 5, nó được đề xuất cho tất cả những người tham gia làm điều đó trong suốt cả năm, mặc dù nó không phải là ngày đó vì như mọi người biết rằng ngày 16 tháng 5 rơi vào mùa mưa ở một số quốc gia. có thể được thực hiện với các giáo viên và học sinh khác vào bất kỳ ngày nào trong năm 2018. Chúng tôi yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi một số ảnh chứng thực và dữ liệu trong bảng xuất hiện trong tài liệu giới thiệu mà bạn phải đọc để chuẩn bị trải nghiệm. Chúc bạn may mắn và có một ngày nắng đẹp để làm được điều đó.