NASE Giriş

NASE (Astronomi Okulu Eğitim Ağı), IAU’nun (Uluslararası Astronomi Birliği) C bölümündeki “Eğitim, Sosyal Yardım ve Gelişimde Temel Girişimler” İşlevsel Çalışma Grubunda yer alan bir Çalışma Grubudur.

NASE’nin temel amacı yeni nesil öğretmenleri eğitmek ve mevcut öğretmenleri yeniden eğitmektir. Geleceğin öğretmenlerini yetiştirmek için üniversite profesörleriyle birlikte çalışıyor ve deneyimli ilkokul ve ortaokul öğretmenlerini eğitmek için eğitim bölümleriyle işbirliği yapıyoruz.

Katılımcılar, ev sahibi ülkede ilk ve orta öğretimde görev yapan 40 ila 50 öğretmenden oluşacak ve yüz yüze kursların atölye çalışmaları için iki gruba dağıtılacaktır. Çevrimiçi kurslarda herhangi bir sayısal kısıtlama yoktur.

Eğitmenler NASE üyesi ve ev sahibi ülkenin/şehrin öğretmenleri olacaktır.

NASE’nin en büyük başarısı, kursların ve diğer faaliyetlerin organizasyonunu takip eden ve 2 veya 3 yıl içinde özerk olan bir Yerel Çalışma Grubunun (LWG) oluşturulmasıdır. Yerel eğitmenler derhal NASE yerel grubunun bir parçasıdır ve grubun faaliyetlerini sürdürmek için düzenli toplantılar yapmaktan sorumludur.

Kurs dili, ev sahibi ülkenin resmi dili olacaktır.

NASE İstatistikleri