Нарны хүч (дууссан, 2019)

Олон улсын одон орны холбооны 100 жилийн ойг тэмдэглэхийн тулд NASE нь бүх оролцогчид болон багш нартаа энэ туршлагыг хэрэгжүүлэхийг санал болгож байна.

Туршлагыг гүйцэтгэхээс өмнө унших естой танилцуулах материал

Америк

Ази

Европ

Африк