Аялах, залуурдах өргөрөг

NASE-ийн саналыг олон улсын гэрлийн өдөрт оруулсан бөгөөд энэ нь хүний бүтээсэн лазер туяаг анх удаа асаасан өдрийг санаж байгаа бөгөөд энэ нь оролцогчид 2022 оны 3-р сарын 20-оос 9-р сарын 23-ны хооронд ямар ч өдөр байгаа өргөрөгийг тооцоолж, эцсийн хүснэгтийг хүссэн өгөгдлөөр бөглөнө үү.”.