Latitude để đi du lịch và điều hướng

Đề xuất của NASE được đưa vào Ngày Quốc tế Ánh sáng, ghi nhớ ngày mà tia laze do con người tạo ra được bật lần đầu tiên, đó là về việc tính toán vĩ độ nơi những người tham gia ở bất kỳ ngày nào trong khoảng thời gian từ 20 tháng 3 đến 23 tháng 9. , 2022, và điền vào bảng cuối cùng với dữ liệu được yêu cầu. ”.