NASE Introducere

NASE (Network for Astronomy School Education) este un grup de lucru implicat în grupul de lucru funcțional „Inițiative cheie în educație, informare și dezvoltare” din cadrul diviziunii C a IAU (Uniunea Astronomică Internațională).

Obiectivul principal al NASE este de a educa noile generații de profesori și de a le reeduca pe cele actuale. Colaborăm cu profesori universitari pentru a pregăti viitorii profesori și cooperăm cu departamentele de educație pentru a pregăti profesori experimentați din învățământul primar și secundar.

Participanții vor fi între 40 și 50 de cadre didactice din învățământul primar și secundar din țara gazdă, repartizate în două grupuri pentru atelierele de lucru ale cursurilor față în față. În cazul cursurilor online nu există restricții numerice.

Instructorii vor fi membri ai NASE și profesori din țara/orașul gazdă.

Cea mai mare realizare a NASE este formarea unui grup de lucru local (LWG) care urmărește organizarea de cursuri și alte activități și care este autonom în 2 sau 3 ani. Instructorii locali fac parte, imediat, din grupul local NASE și sunt responsabili de efectuarea de întâlniri regulate pentru a menține activitățile grupului.

Limba de predare a cursului va fi limba oficială a țării gazdă.

Statistica NASE