Định hướng

Định hướng của các nhà thờ theo hướng đông tây ở Cluj Napoca

Định hướng các địa điểm ở Mendoza

Quảng trường San Martín của Mendoza

Định hướng của các kim tự tháp

Thành phố bị cấm

Đồng hồ mặt trời tại Copan

Kremlin

Plaza de Armas, Argentina

San Basili

Tấm năng lượng mặt trời

Truyền thống Bungari và mùa xuân phân

Equinox & Sham el Nessim

Sự kiện Inca Solar Horizon

Lalibela