NASE įvadas

NASE (Network for Astronomy School Education) yra Tarptautinės astronomų sąjungos (International Astronomical Union, IAU) C skyriaus funkcinės darbo grupės „Pagrindinės švietimo, informavimo ir plėtros iniciatyvos” darbo grupė.

Pagrindinis NASE tikslas – ugdyti naujas mokytojų kartas ir perauklėti dabartinius mokytojus. Bendradarbiaujame su universitetų dėstytojais, kad parengtume būsimuosius mokytojus, ir bendradarbiaujame su švietimo skyriais, kad parengtume patyrusius pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojus.

Dalyvaus 40-50 priimančiosios šalies pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojų, kurie bus suskirstyti į dvi grupes ir dalyvaus tiesioginiuose seminaruose. Internetiniuose kursuose nėra jokių skaičiaus apribojimų.

Instruktoriai bus NASE nariai ir priimančiosios šalies (miesto) mokytojai.

Didžiausias NASE pasiekimas – per 2 ar 3 metus savarankiškai veikiančios vietos darbo grupės, kuri rūpinasi kursų ir kitos veiklos organizavimu, sukūrimas. Vietos instruktoriai iš karto tampa NASE vietos darbo grupės dalimi ir yra atsakingi už reguliarių susitikimų vykdymą, kad būtų palaikoma grupės veikla.

Kursų kalba yra oficiali priimančiosios šalies kalba.

NASE statistika