NASE Ներածություն

NASE-ն (Աստղագիտության դպրոցական կրթության ցանց) աշխատանքային խումբ է, որը ներգրավված է «Կրթության, իրազեկման և զարգացման հիմնական նախաձեռնություններ» ֆունկցիոնալ աշխատանքային խմբում IAU-ի (Միջազգային աստղագիտական միություն) C բաժնում:

NASE-ի հիմնական նպատակն է կրթել ուսուցիչների նոր սերունդներ և վերակրթել ներկայիսներին: Մենք աշխատում ենք համալսարանի դասախոսների հետ՝ ապագա ուսուցիչներ պատրաստելու համար և համագործակցում ենք կրթության ամբիոնների հետ՝ կրտսեր և միջնակարգ դպրոցների փորձառու ուսուցիչներ պատրաստելու համար։

Մասնակիցները կլինեն հյուրընկալող երկրի տարրական և միջնակարգ կրթության 40-ից մինչև 50 ուսուցիչներ, որոնք բաշխված կլինեն երկու խմբերի դեմ առ դեմ դասընթացների սեմինարների համար: Առցանց դասընթացներում թվային սահմանափակումներ չկան։

Հրահանգիչները կլինեն NASE-ի անդամներ և ընդունող երկրի/քաղաքի ուսուցիչներ:

NASE-ի ամենամեծ ձեռքբերումը Տեղական աշխատանքային խմբի (LWG) ձևավորումն է, որը հետևում է դասընթացների և այլ գործողությունների կազմակերպմանը և ինքնավար է 2 կամ 3 տարի հետո: Տեղական հրահանգիչները անմիջապես մտնում են NASE տեղական խմբի մեջ և պատասխանատու են կանոնավոր հանդիպումներ անցկացնելու համար՝ խմբի գործունեությունը պահպանելու համար:

Դասընթացի լեզուն պաշտոնական լեզուն կլինի ընդունող երկրում:

NASE վիճակագրություն